İZTAV

İzmir Turizm Tanıtma Vakfı 2000 yılında kuruldu. Vakıf, İzmir Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere, İzmir’deki çok sayıda meslek odası, dernek, üniversite ve özel kuruluş işbirliği ile projelerini hayata geçirmektedir.

"İzmir Turizm Tanıtım" projesi kapsamında, İzmir’in turizm potansiyelini arttırmak, turistik değerlerini korumak, geliştirmek, İzmir’i ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmak, kentin tanıtım politikalarını oluşturmak ve uygulamak, kongre turizmini geliştirmektir. 

İzmir’in marka değerinin yükseltilmesi, kültürel miras ve turizm olanaklarının etkin tanıtımı, İzmir'in diğer şehirlerden farklılaşan değerlerini ve destinasyonlarını ön plana çıkartmak amacıyla ve İzmir’in ulusal ve uluslararası alanda yatırım, ticaret ve fuarcılık alanında cazibe merkezi haline gelmesi hedeflenmektedir.

4.Uluslararası Gastronomi Turizmi Kongresi, 2223-B Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği Programı kapsamında TUBİTAK tarafından desteklenmektedir.